İngilizceAlmanca

Orijinal parçaların

prototiplerin, küçük serilerin numuneleri gün geçtikçe önem kazanıyor.

PROTOTİPLENDİRME

Materyal

MAX MOTHES QM süreci örnek niteliğindedir.

Prototipler ve küçük seriler için kullandığımız sertifikalı yarı işlenmiş materyal, kendi güvenliğimiz için KY Direktifleriniz uyarınca yeniden kontrol edilir. Malzeme tanımlama kontrolü bir spektral analiz ile gerçekleştirilir. Bu analiz ile imalat öncesinde ya da esnasında materyal karışıklığının yaşanmadığından emin olunur. Müşteri isterse bundan fazlasını da yapabiliriz: Kullanılan materyali görünmeyen eksiklikler açısından ultrason aracılığıyla da kontrol edebiliriz. Böylece sonradan ortaya çıkabilecek sürprizler önlenmiş olur.

Tedarikçilerimiz de sertifika sahibidir. Özellikle pres, torna ve freze tekniği alanlarında birlikte çalıştığımız şirketlerde bizlere sunulacak olan sertifikalara büyük önem veriyoruz. Burada genellikle IATF 16949 ya da AD 2000 gibi ISO 9001 kapsamının dışında kalan sertifikalar söz konusudur.


Prototip

Orijinal parçaların, prototiplerin, küçük serilerin numuneleri gün geçtikçe önem kazanıyor.

Bir ürünün çok fazla sayıda üretilebilmesi için bu üretimin hangi şartlarda gerçekleşebileceği önceden tam olarak kontrol edilmelidir. Fizibilite ve verimlilik hesaplamalarının geçerli sonuçları gereklidir.

Ancak genelde bizim çalışmamız çok daha erken başlar. CAD çizimlerine dayanarak müşterilerimize testlerde ya da diğer simülasyonlarda kullanmak üzere münferit parçaları ya da küçük serileri geliştiririz. Bu noktada mühendisler ile birlikte bir seri üretimin sonunda müşterinin tüm talep ve beklentilerinin yerine getirilmiş olmasını sağlayan uygulama teknikerlerimizin deneyimi de etkili olmaktadır.


Yüzey

Hiçbir isteği dışarıda bırakmayan yüzey kaplaması.

Müşterilerimiz istediği her türlü yüzeyi elde ederler. Uzun süredir bunun üzerinde çalışıyoruz ve bundan dolayı gurur duyuyoruz. Çoğunlukla yakın bölgemizde bulunan Alman ortaklarımızın bulunduğu çalışma ağımızda hakim olamadığımız bir süreç yoktur.

Bu yüksek standardın daima kontrol edilmesi gerektiğini bildiğimiz için tüm MAX MOTHES ortakları düzenli olarak denetlenir.

Böylece yalnızca lokasyon avantajımızı kullanmakla kalmayız. Aksine çalışma ağımız içerisinde farklı yüzey çalışmaları da (ör. mikrokapsüllenmiş plastik kaplamalarda farklı ayarlanan sıkıştırma torkları) sunabilecek durumdayız.


Dokümantasyon

Doğru dokümantasyon önemlidir.

İlk numune test raporlarını herkes oluşturabilir. Biz daha fazlasını yapıyoruz: Müşteri projeleri için kişisel olarak tasarlanan CAD çizimleri hazırlıyoruz. Böylece müşteri; geometri, yüzey ya da materyale bağlı olmaksızın daima aynı şekilde kalan yüksek kaliteyi kendisine ulaştıracağımızdan emin oluyor.

Elbette ürün çıkışında da belgelendirmeye başvuruyoruz. Ayrıca gerektiği takdirde ürünlerimizi manyetik toz, boya emme ya da ultrasonik inceleme ile en küçük ve gözle görülemeyecek çizikler açısından kontrol ediyoruz.

Teslimatlarımız genellikle 3.1 EN 10204 uyarınca kabul testi belgesi ile gerçekleşir. Yani kontrollerimiz şirket içinde yapılır. Hassas ürünleri olan birçok müşteri için 3.2 uyarınca test belgeleri ile teslimat gerçekleştiririz. Yani TÜV gibi harici bir kontrol yapılır.

Genel bakışa geri dön